Het is gelukt!!!! - Per 1-1-2020 stoppen wij ermee

Dankzij jullie hulp - in welke vorm dan ook- kunnen de kinderen in Sinchou naar school en krijgen zij dagelijks een warme maaltijd. Dat was al bekend zult u zeggen.

Echter, er was een tweede doel: ervoor zorgen dat de financiële steun vanuit Nederland niet meer nodig zou zijn. Dat wilden wij bereiken door middel van inkomsten uit de kippenfarm die door onze Stichting in Gambia is opgericht. In september was het zover: de opbrengst van de eieren dekte de kosten van de school. 

 

 

Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en kunnen we echt zeggen:

 

Het is gelukt!!!!

 

De opbrengsten zijn voldoende om de kippenfarm op een financieel gezonde manier, zonder hulp vanuit Nederland, door te laten groeien. En de opbrengsten blijven de kosten  van de school dekken. 

 

 

 

Op dit moment zijn we intens dankbaar dat het gelukt is, maar ook wel een beetje verdrietig dat de taak erop zit. We hebben een aantal jaren hard gewerkt om tot dit resultaat te komen en mede dankzij uw/jullie hulp is dat gelukt.

 

En verder:

We hadden nog een wens: klaslokalen van steen bouwen in plaats van de bestaande  golfplaten. Ook dat is gelukt: de lokalen zijn bijna klaar en de kinderen kunnen, beschermd tegen de hoge temperaturen van de zon, hun lessen volgen.

 

 

Nu is het tijd om er echt een punt achter te zetten:

Per januari 2020 wordt de Stichting officieel opgeheven. Het geld wat dan nog beschikbaar is, sturen we volledig naar Gambia. Daar kan het gebruikt worden om, bijvoorbeeld, schoolspullen aan te schaffen, verf voor de muren te kopen, of uniformen te laten maken voor nieuwe leerlingen die tijdens het schooljaar instromen. We hebben er alle vertrouwen in dat het daar goed besteed zal worden.

 

Wij verzoeken u/jullie dan ook om uiterlijk eind december uw/jullie automatische overschrijving stop te zetten.

 

De website laten we nog even in de lucht. Uiteraard met de mededeling dat het project beëindigd is, maar na een aantal weken in het nieuwe jaar, als alle formaliteiten zijn afgehandeld, zal ook deze uit de lucht gaan.