2017

2017...we zijn nu ruim 3 jaar verder en de school loopt goed. Kinderen zijn inmiddels doorgestroomd naar vervolgonderwijs en doen het daar goed.

 

Het eerste doel van de Stichting was om alle kinderen uit Sinchou naar school te krijgen en hen van een warme maaltijd te voorzien. Nu dit doel bereikt is, werd het tijd ons volgende doel aan te gaan pakken: de school financieel onafhankelijk van giften uit Nederland te maken.

 

We hebben hiertoe een Paasactie opgezet (zie pagina 'actie') met als doel voldoende geld binnen te krijgen om een kippenfarm bij de school op te zetten die inkomsten zal gaan genereren om ons tweede doel te verwezenlijken.

Op moment van dit schrijven (1 juni 2017) hebben we voldoende geld om de kippenfarm te gaan starten.

Achter de schermen zijn we druk bezig het plan van aanpak hiervoor te vervolmaken en te laten controleren op haalbaarheid. 

 

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in 2017