De volgende zaken zijn nodig of wenselijk. Kunt u hier iets aan bijdragen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

  • Extra geld voor de nieuwbouw van twee extra klaslokalen
  • Donateurs die maandelijks minimaal 5 euro storten tbv de schoolkosten, kleding en warme maaltijd van 1 kind
  • Extra geld om het aantal kippen uit te breiden
  • Een bijdrage in de salariskosten van onze enige betaalde kracht in Gambia
  • (u kunt uw gift storten op rek. NL79RABO 0136463568)