op bezoek

Van 1 t/m 15 juni zijn Tom en Laura van der Wende in Gambia geweest om zowel de school te bezoeken als te kijken hoe het met de kippenfarm gaat. Hieronder vindt u een beknopt verslag van hun ervaringen.

School

De kinderen op school doen het allemaal goed. Zij zijn, dankzij uw giften, netjes gekleed en krijgen 1 x per dag een warme maaltijd. Deze kinderen zijn de allerarmste kinderen uit Sinchou en zouden het, zonder financieel ondersteuning, niet redden.  Beide ouders zijn werkeloos (en vaak analfabeet); daardoor is er geen inkomen. Wanneer de kinderen niet worden geholpen, zullen zij - als ze volwassen zijn - tot de volgende groep analfabeten behoren die voor hun leven afhankelijk zijn van de goedheid van anderen. Om dat te voorkomen is de school opgericht. Doordat de kinderen nu goed onderwijs krijgen, hebben zij later kans in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Op deze manier proberen wij de vicieuze cirkel van armoede en analfabetisme te doorbreken

Kippenfarm

In oktober 2017 zijn we begonnen met het opzetten van een kippenfarm. Het gebouw stond binnen 1 maand en op 1 november 2017 konden 200 kippen er hun intrek nemen. Doel van deze kippenfarm is om voldoende geld te genereren om de kosten voor de kinderen voor school, kleding en voeding te dekken. Daarnaast, wanner voorgaande gerealiseerd is, kunnen de ouders hier een bescheiden salaris verdienen.

In eerste instantie wilden we voor 100 legkippen en 100 slachtkippen gaan. Maar het bleek dat de slachtkippen niet voldoende geld zouden opleveren. Daarom is ervoor gekozen om volledig over te stappen en alleen legkippen te houden.

 

 


Na enige tijd bleek er  een ziekte (kippenpokken) in het kippenhok te heersen: 25 kippen stierven en de rest is afgemaakt (en verkocht) om verdere verspreiding te voorkomen. Het gehele hok is ontsmet en er is nu een bak -gevuld met desinfectievloeistof- voor de ingang van het hok zodat langs die weg de mogelijkheid van besmetting met ziekte(n) zoveel mogelijk wordt uitgesloten.

 Van de opbrengst van deze verkoop konden 86 nieuwe kippen gekocht worden. Sinds 17 juni jl. leggen zij 1 ei per kip per dag.  

 

Doordat we te maken hebben gehad met een onverwachte uitbraak van de kippenpest, is het niet reëel te verwachten dat in 2018 de school financieel onafhankelijk kan zijn.  In principe zouden we daarvoor 200 legkippen moeten hebben. 

 

Wat is er nodig

  • Voortdurende ondersteuning van de kinderen op school: voor slechts 5 euro per kind per maand (60 euro per jaar) wordt er in de behoefte van scholing, eten en kleding voor 1 kind voorzien
  • Extra geld om het aantal kippen uit te breiden: 1 kip kost                   en gaat na ca 5 maanden eieren leggen. (en dus geld opleveren)
  • Op de kippenfarm werkt 1 betaalde kracht (salaris 50 euro per maand); alle andere werknemers zijn ouders van de kinderen en krijgen hiervoor niets uitbetaald.  De kippen genereren momenteel te weinig geld om dit bedrag structureel te kunnen blijven betalen.

Wij vragen daarom uw hulp in de vorm van:

 

Een maandelijkse gift van 5 euro of een veelvoud daarvan (directe ondersteuning voor de kinderen)

Of

Een eenmalige gift (aankoop nieuwe kippen)

Of

Een bijdrage in de salariskosten van onze (enige) betaalde kracht. Hij kost ons 50 euro/mnd Wij garanderen dat er bij ons geen “geld aan de strijkstok” blijft hangen. Bestuursleden van de stichting bekostigen hun reis en verblijf naar Gambia geheel zelf. Wij hebben (behalve 1 persoon op de kippenfarm) geen betaalde krachten: iedereen doet het werk belangeloos.